Wednesday, October 7, 2015

Shri Shyam Papad Masale 

brings you a large variety of products as follows:

1) Moong Special Papad
2) Chana Special Papad
3) Urad Jeera Papad
4) Lahsun Papad
5) Amritsari Badi
6) Masala Badi
7) Lahsun Badi
8) Red Chilli Powder
9) Black Pepper Whole
10) Cumin Whole(Jeera)